Whatsapp
Alternate Text

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması konusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapmış olduğu sınav değerlendirmesi sonucu Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmaya hak kazanmış yetkin kişiler tarafından yürütülmektedir.

TMGD TR MÜHENDİSLİK bünyesinde bulunan Çevre ve Kimya Mühendislerinden oluşan tecrübeli ve yetkin KDU ekibimiz ile sizlere KKDİK danışmanlık hizmeti vermeye hazırız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 (Mükerrer) sayı ile Resmi Gazete’de Türk Reach, KKDİK reach olarak da bilinen “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK Yönetmeliği) yayımlanmıştır.

KKDİK’ nın Temel Amacı; İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

23.06.2017 tarihi itibariyle yıllık 1 ton ve üzerinde imal edilen / kendi halinde / karışım veya eşya içerisinde ithal edilen maddelerin 31.12.2020 ye kadar Ön-MBDF (Madde Bilgisi Değişim Formu) Bildirimlerinin Bakanlık sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir. (Yeterli bilgi yayılımı olmadığından ithalat – imalat firmalarına ön kayıt konusunda ne kadar olduğu belirsiz olmakla beraber ek süre tanınmıştır. Ön kayıt sisteminin kapanma ihtimaline karşı ana kayıt öncesi KKDİK ön kayıt işlemlerinizi en kısa sürede tamamlamanızı öneririz.)

KKDİK ön kayıt işlemleri tamamlanan maddelerin 01.01.2021 – 31.12.2023 tarihleri arasında her madde için KKDİK danışmanlığı veren yetkili kişi tarafından kayıt dosyası hazırlanarak Bakanlığa sunulması gerekmektedir. 2024 yılı itibari ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan kayıt numarası almayan firmalar ürünlerini piyasaya arz edemeyecektir.

KKDİK yönetmeliğine göre kkdik ön kayıt/kkdik kayıt işlemleri sadece Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler tarafından yapılabildiğinden, Türkiye’ye kimyasal ihraç eden şirketler, Türkiye’deki ithalatçılarının KKDİK Yönetmeliğine uyumunu sağlamaları ve bilgi gizliliğini sağlamak için Tek Temsilci atayabilirler. Bu konuda TMGD TR olarak şirketiniz ve ithalatçılarınız için sunduğumuz KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki hizmetlerimiz; "KKDİK Tek temsilcilik, Ön MBDF, Maddenin Kayıt İşlemleri, KKDİK Uyumlu GBF Hazırlanması, Tedarik zinciri boyunca iletişim, Kimyasal Güvenlik Raporu Hazırlanmasıdır.

SEA Yönetmeliğine Göre Bildirimler

Maddelerin tehlikeye yol açabilecek özellikte olup olmadığını belirleyen SEA Yönetmeliği için kimyasal bildirimleri Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımızca yapılmaktadır. SEA Bildirimleri için herhangi miktar sınırlaması bulunmamaktadır.

Bu yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırılık halinde; 2872 sayılı Kanunun 12. ve 13. Maddeleri ile 20. Maddesinin 1. Fıkrasının (y) bendi, 4703 sayılı Kanunun 11. ve 12. Maddeleri, 5996 sayılı Kanunun 36. ve 42. Maddeleri ile 5442 sayılı Kanunun 66. Maddesi doğrultusunda idari ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

Firmamız bu kapsamda gerekli eğitimlerini tamamlamış ve Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı yetkinliğine sahip olarak uzman mühendis kadrosu ile gerekli yasal düzenlemelerde kuruluşlara destek sağlamaktadır.