Whatsapp
Alternate Text

Tek Temsilcilik ve 3.Taraf Hizmetleri

Tek Temsilcilik Nedir?

KKDİK Tek Temsilcilik ve 3. taraf Hizmetleri

KKDİK Firmalara maddi yük getirse de çalışmalarını doğru yapan ve kaliteli ürün imal eden / ithal eden firmalar için uzun soluklu yolculukta çok faydalı bir yapılanma olacaktır. Konu çok anlaşılamamakta ve KKDİK anlaşılır dil ile Turkish Reach olarak telaffuz edilmektedir. Konu değerli ve uzun çalışmalar gerektiren maliyetli bir süreçtir. Maliyetten ve zamandan tasarruf etmek için KKDİK Tek Temsilcilik ve 3, taraf Hizmetleri ile ilgili hazırladığımız soru ve cevaplara göz atmanızı ve sonrasında bizlerle iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz.

Ülkemizde geçerli Mevzuatlar gereği yapılacak başvurular Türkiye sınırları içerisinde yerleşik firmalar tarafından gerçekleştirilebilir. Yani yabancı bir firma ülkemize ihraç ettiği ürünlerini kendisi kayıt ettirmek isterse ülkemizde bir temsilci bulmak ve işlemleri onun üzerinden yürütmelidir. İlgili Yönetmeliğin Tek Temsilci hükmü olması halinde bahsi geçen yurt dışı firmalar gerekli işlemleri Tek Temsilci üzerinden gerçekleştirebilecektir. Kısaca Türkiye'de yerleşik olmayan ancak ürünlerini Türkiye piyasasına sunan firmalar, ilgili Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek üzere Türkiye sınırları içerisinde yerleşik Tek Temsilci atayacaklardır. Tek Temsilci kavramına sahip ve TMGD TR KKDİK ekibi olarak hizmet verdiğimiz bazı Kimyasal Mevzuatlar (Turkish REACH) KKDİK Yönetmeliği ve SEA Yönetmeliği şeklindedir.

*KKDIK kapsamında ithalatçı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
*Madde Kkdik ön kayıt işlemlerinin yapılması
*Tek Temsilcisi olarak Ön-MBDF katılımcısı olmak
*Ön-MBDF katılımcısı olarak ilgili tüm aktivitelerin takibi
*Madde için oluşturulan konsorsiyumdaki gerekli iletişimleri gerçekleştirmek ve organize etmek
*Tedarik zinciri bilgilendirmesi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek
*İthalatçı iletişimi ve koordinesi
 

*Madde SEA bildirimi
*Madde bilgi güncellemelerinin takibi ve Bakanlık ve Madde bilgi güncelleme beyanlarının sağlanması

* Türkiyede 'de ön / kayıt işleminde sizin adınıza hareket etmek için yasal temsilcilik / tek temsilcilik,
* Her madde için ön kayıt (ön-MBDF) verilerinin toplanması ve sunulması
* Ön kayıtla (ön-MBDF) ilgili teknik unsurları desteklemek için dünya çapında KKDİK uzmanlığı,
* KKDİK için kimyasalların ön-MBDF kaydı yapılması,
* Ön-MBDF (ön-kayıt) işlemine kadar geçen süre boyunca KKDİK ile ilgili tüm sorularınız için danışma desteği,
* TMGD TR KKDİK Uzmanları ile doğrudan erişim,
* MBDF üyelerine temas ve koordinasyon dahil MBDF'ye katılım,
* KKDİK kayıt başvurularının yapılması,
* KKDİK kimyasal güvenlik raporlarının (KGR) oluşturulması ve sunulması (gerektiğinde),
* KKDİK uyumlu Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması, (KKDİK EK II),
* KKDİK ile ilgili sorular için sınırsız soru-cevap, kurumsal eğitim hizmeti,
* KKDİK'teki yasal veya sektörel değişikliklerle ilgili gerçek zamanlı bilgi değişikliği bildirimleri,
* Kimyasal bilgilerin KKS aracılığı ile Madde Bilgi Değişim Forumu'na (SIEF) Gönderilmesi,
* Madde Bilgi Değişim Forumunda temsilcilik,
* KKDİK kaydına ilişkin soruları desteklemek için KKDİK uzmanlarına çağrı sırasında erişim,
* Veri değişimi ve değerlendirme,
* MBDF ve Konsorsiyum üyeleri ile müzakere,
* Teknik dosyaların toplanması ve sunulması,
* Alt kullanıcılara maddelerle ilgili iletişim,
* Risk değerlendirmeleri ve bilgi kullanımı ile ilgili üst düzey tartışmalar